Mieleszko Sławomir
profesor, rzeźbiarz

Sławomir Andrzej Mieleszko urodził się 30 kwietnia 1938 roku w miejscowości Nowy Świerżeń, powiat Stołpce, w województwie nowogódzkim (dzisiejsza Białoruś). Rodzice: Jan i Stefania z domu Sadowska.
W 1939 roku udało się rodzinie – zagrożonej wywózką – zbiec przed wkraczającymi na ten teren wojskami sowieckimi. Ostrzeżeni przez kolejarzy, wyjechali ostatnim transportem w kierunku Warszawy. Zatrzymali się w miasteczku Czyżew, nieopodal Białegostoku, gdzie przeczekali okupację.
W 1946 r. przyjechali w Lubelskie. Zamieszkali w Krzczonowie, gdzie Sławomir Mieleszko rozpoczął naukę. Kontynuował ją w szkole średniej w Zakrzówku. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w zakładach drzewnych w Zawadówce, tam pracował jego ojciec.
W roku 1957 zdał egzamin do Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, studiując na Wydziale Rzeźby. Dyplom zrobił w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza w roku 1963.
Po ukończeniu studiów przyjechał do Świdnika. Tutaj w WSK pracował jego ojciec i razem zamieszkali. W Świdniku Sławomir Mieleszko rozpoczął pracę twórczą.
16 maja 1970 r. w Lublinie wziął ślub z Elżbietą Ireną (z domu Stefaniak). Mieli córkę Małgorzatę.
W 1975 r. Sławomir Mieleszko podjął pracę na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, początkowo na półroczne zastępstwo. Wieloletni dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, profesor w Zakładzie Rzeźby Monumentalnej.
Prof. Sławomir Mieleszko jest autorem kilkuset rzeźb, w tym 23 rzeźb plenerowych i 19 monumentalnych pomników upamiętniających wydarzenia z historii Polski. Są to m.in.: Pomnik Konfederacji Tyszowieckiej, Tyszowce 1964 r., Pomnik Partyzantów, Tomaszów Lubelski 1966 r., Pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Lublin 1969 r., Pomnik Zwycięstwa, Radzyń Podlaski, 1970 r., Pomnik Nieznanego Żołnierza, Świdnik (pomnik „Ku chwale żołnierza polskiego” odsłonięty - z okazji 30 rocznicy zakończenia wojny - w 1975 r.), Pomnik Leopolda Staffa, Skarżysko Kamienna (projektantami pomnika są Sławomir Mieleszko i Roman Muller, uroczyste odsłonięcie odbyło się 8 i 9 grudnia 1978 r.), Pomnik Martyrologii Żydów Lubelskich, Lublin 1985 r., pomnik Tadeusza Kościuszki, Chełm.
Sławomir Mieleszko ma dorobku artystycznym kilkanaście wystawy indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych. Był organizatorem, w latach 70. XX w. w Świdniku, pleneru dla studentów z UMCS. Udział w plenerze wzięło ok. 150 osób, malarzy i rzeźbiarzy.
Na zlecenie miasta wraz z innymi rzeźbiarzami wykonał 15 rzeźb, które pozostały w Świdniku i znajdują się w przestrzeni publicznej.
Profesor Mieleszko przez wiele lat działał społecznie, swoją wiedzą wspomagając malarzy amatorów skupionych w grupie Kolor przy RSTK Świdnik.
Prof. Sławomir Mieleszko jest zdobywcą licznych nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich. Jest też laureatem Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrody Wojewody Lubelskiego i wielu nagród Rektora UMCS oraz odznaczeń miejskich: Amicus Civitatis - Przyjaciel Miasta oraz Bene Merenti Civitatis Świdnik.
Sławomir Mieleszko zmarł 13 maja 2021 r. w Warszawie, dokąd przeprowadził się w 2014 r. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 29 maja w kościele w Krzczonowie.

opr. Piotr R. Jankowski
fot. Arkadiusz Rejmak
źródła:
Sztuka uczy pokory, Głos Świdnika, 5 XI 2004
Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Galeria Nauczycieli Lubelskiej Szkoły Plastycznej