Majewski Zygmunt
założyciel Adampola

Zygmunt Majewski urodził się w 1872 roku, a zmarł w 1939. Żoną jego była Zofia z Markiewiczów. Mieli trójkę dzieci: Kazimierza, Annę i Elżbietę. W 1895 roku Zygmunt Majewski ukończył szkołę Mierniczą w Pskowie. Pracował jako geometra przysięgły, miał kancelarię w Lublinie. Był wydawcą lubelskiej prasy, dziennika "Dzień Polski".

Zygmunt Majewski politycznie to piłsudczyk, był m.in. fundatorem Domu Żołnierza im. Piłsudskiego w Lublinie.

Zygmunt Majewski to założyciel Adampola. Taką nazwę ustalił od imienia ojca Adama Augusta. Ziemia Lubelska w numerze z 31 sierpnia 1910 roku informowała: "P. Zygmunt Majewski nabył część majątku Krępiec Nr 6, zawierającą 192 morgi i nazwał ją kolonją Adampol."

Z pewnością już w 1913 roku rozpoczął parcelację kolonii i sprzedaż działek letniskowych. Zygmunt miał wyjątkową "smykałkę" do interesów więc prawdopodobnie to jego był pomysł na letnisko Adampol, by podnieść atrakcyjność sprzedawanych terenów.
Zygmunt prowadził interesy wraz z innym mieszkańcem Adampola Antonim Modelskim, a również z Wacławem Moritzem.
Posiadał duże majątki ziemskie: Babianka koło Parczewa, ok 300 ha, dwór i folwark oraz Gródek k. Maniewicz na Wołyniu (obecnie poza granicami Polski).
W Gródku miał ponoć 3000 ha i sąsiadował z bratem prezydenta Mościckiego.

Willa Majewskich, określana przez mieszkańców mianem "Sosenka”, stoi do dzisiaj przy ul. Partyzantów 31.
Na tej działce w połowie lat 30. XX w. Adam Majewski (bratanek Zygmunta, lekarz, pisarz, żołnierz spod Monte Cassiono), wspólnie z kolegami studentami zbudował - jak to określiła prasa - pierwszy polski jacht, któremu nadano imię "Książę Mestwin".

Zygmunt Majewski zmarł 10 maja 1939 roku. Został pochowany na cmentarzu w Lublinie przy ul.Lipowej.

Opracował Piotr R. Jankowski na podstawie relacji rodziny Majewskich oraz publikacji w:
Głos Lubelski, 1 sierpnia 1934 r.
Kurjer Warszawski, 11 maja 1939 r.
Polska Zbrojna, 21 marca 1937 r.
Słowo, 16 sierpnia 1895 r.
Ziemia Lubelska, 31 sierpnia 1910 r.
Ziemia Lubelska, 8 lipca 1919 r.
Ziemia Lubelska, 25 października 1913 r.
Bartłomiej Kwiatkowski, Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Lublin 2012
Fot. J. Waśkowski, Lublin. Zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny Majewskich