Golacik Beata
Kalina Kowalska

Beata Golacik urodziła się w 1966 roku w Świdniku, gdzie uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącym im Władysława Broniewskiego.
Ukończyła teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Pracuje i mieszka w Świdniku.

Beata Golacik przez kilka lat była zatrudniona w Zespole Szkół nr 1 jako nauczycielka języka niemieckiego. Obecnie pracuje w innej szkole średniej – Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

Jako poetka Beata Golacik publikuje pod pseudonimem Kalina Kowalska.
Dotychczas ukazały się drukiem następujące tomiki:
„Układanka" (Kraków 2007)
„Za mną przede mną" (Lublin 2011)
„Światło" (Lublin 2012)
„Łupki" (Lublin 2013)
„Złodziejka głosu” (Konin 2016)
Figuruje również w antologii poetów lubelskich „Lublin - miasto poetów" Bogusława Wróblewskiego (Lublin 2016).

W 2013 r. Beata Golacik otrzymała Nagrodę Artystyczną Burmistrza Świdnika.

Beata Golacik zajmuje się również publicystyką literacką, pisze felietony i komentarze recenzenckie do lektur oraz prowadzi dwa blogi autorskie:
„Blog kowalski” beatagolacikblog.blox.pl
„Beata Golacik - felietony” beatagolacikfelietony.blox.pl
Strona autorska Beaty Golacik: http://beatagolacik.autorzy365.pl/

Opracował Piotr R. Jankowski na podstawie materiałów udostępnionych przez B. Golacik