Piłat Jerzy Janusz
pilot, generał brygady

Jerzy Janusz Piłat, pilot, generał brygady.
Urodził się 14 lipca 1962 roku w Świdniku, zginął 23 stycznia 2008 roku w katastrofie samolotu koło Mirosławca.
Do szkoły podstawowej chodził w Świdniku, mieszkał przy ul. Kosynierów. Następnie uczył się w Liceum Lotniczym w Dęblinie, gdzie po ukończeniu LO studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Promocję otrzymał w listopadzie 1995 roku w stopniu ppor. pilota (nr prom. 86).
Po promocji przydzielony został do 66 Lotniczego Pułku Szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1998 roku mianowano go dowódcą eskadry w Tomaszowie Mazowieckim.
W 1988 roku uratował się skokiem z samolotu Iskra z niedużej wysokości ok. 100 metrów.
W latach 2001 do 2004 dowodził eskadrą lotniczą w 2 Ośrodku Szkolenia Lotniczego.
W 2004 roku został skierowany na stacjonarne studia podyplomowe w Ogólnowojskowym Kolegium w Paryżu. Po powrocie mianowany został dowódcą 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu.
Pułkownik Jerzy Piłat zginął 23 stycznia 2008 roku w katastrofie lotniczej samolotu CASA C-295M pod Mirosławcem.
29 stycznia 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński, na wniosek ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, awansował pośmiertnie płk Piłata na stopień generała brygady.
Biskup Polowy Wojsk Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski przewodniczył Mszy św. pogrzebowej za duszę śp. gen. bryg. pil Jerzego Piłata, w Katedrze Polowej WP, 20 lutego 2008 roku. Wraz z Biskupem Płoskim Eucharystię koncelebrowało grono kapelanów Ordynariatu Polowego WP, m. in. ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych RP.
Zmarłego pożegnali członkowie rodziny, przyjaciele i przedstawiciele Sił Powietrznych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował wiceminister ON, Czesław Piątas. Posterunek honorowy wystawił Batalion Reprezentacyjny WP Trumna okryta była białoczerwoną flagą, która po ceremonii pogrzebowej wraz z generalską czapką i odznaczeniami została przekazana rodzinie przez ministra Piątasa.
Ciało generała Piłata spoczęło na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Jerzy Piłat był życzliwy dla innych, również dla tych niższych rangą – pomógł studentce podczas awarii samolotu Orlik. Podwładni wspominają go jako bardzo kulturalnego dowódcę. - Jego styl dowodzenia, był bardzo dystyngowany - powiedział mjr Bogdan Ziółkowski z bazy w Mirosławcu.
Jerzy Piłat zostawił żonę Iwonę i dwie dorosłe córki.
30 września 2019 roku uroczyście nadano imię gen. bryg. pil. Jerzego Piłata 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
W tym samym roku Rada Miasta Świdnik nadał gen. bryg. pil. Jerzemu Piłatowi tytuł Zasłużony dla Miasta Świdnika.
Każdej ostatniej niedzieli stycznia, w kościele pw. św. Józefa w Świdniku, diecezjalny duszpasterz środowisk lotniczych ks. Krzysztof Czerwiński odprawia Msze św. za duszę gen. Jerzego Piłata i wszystkich ofiar katastrofy.

opr. Piotr R. Jankowski
źródła:
materiały rodziny via Paweł Szczepanowski
postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 112-1-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów w M.P. 2008 nr 13 poz. 127
Jan Mazur, Zasłużył na własną jednostkę, Głos Świdnika, nr 41, 2019, s. 1 i 9
Krzysztof Stępkowski, Katedra Polowa: pożegnanie gen. bryg. pil. Jerzego Piłata, za: http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/164_4506.html