Antoszek Tomasz

Harcerz, członek ZHP, harcmistrz.
W latach 1987-88 drużynowy LXXXIV DSH "Sowy" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świdniku.
Zastępca komendanta Chorągwi od 1999 roku.
Komendant Hufca Świdnik pełnił od 1992 roku.

opracował Piotr R. Jankowski
źródło: Stanisław Jan Dąbrowski, Stanisław Arkadiusz Tryczyński, Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lublin 2001, s. 23, 34