Borowiec Artur

Funkcję komendanta ZHP pełnił w latach 1987-1988

opracował Piotr R. Jankowski
źródło: Stanisław Jan Dąbrowski, Stanisław Arkadiusz Tryczyński, Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lublin 2001, s. 23