Łoposzko Barbara

Nauczycielka matematyki i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 3.
Funkcję komendanta ZHP pełniła w latach 1985-1986.

opracował Piotr R. Jankowski
źródło: Stanisław Jan Dąbrowski, Stanisław Arkadiusz Tryczyński, Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lublin 2001, s. 23