Bernat Halina

Po dokonaniu w kraju podziału administracyjnego, w 1975 roku, została komendantem nowego hufca. Funkcję komendanta ZHP pełniła w latach 1975-1984.

opracował Piotr R. Jankowski
źródło: Stanisław Jan Dąbrowski, Stanisław Arkadiusz Tryczyński, Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lublin 2001, s. 23