Łukawski Ryszard
żołnierz AK

Ryszard Łukawski ps. "Mały", żołnierz II bat. 50 pp. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Wychowywał się w patriotycznej. Był synem Józefa ps. "Garść", II/50 pp., brat Haliny ps. "Hela" sanitariuszki, k. "Gromada"- szpit. Kupiczów, brat Jerzego ps. "Gaweł", II/50 pp, brat Mariana ps. "Karaś", II/50 pp, brat Romana ps. "Tudziś", 24 pp (Krwawa Łuna).
Był współzałożycielem Lubelskiego Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK.
Pracował w WSK Świdnik, mieszkaniec miasta od lat 50. XX w. (mieszkał z rodziną w jednym z pierwszych bloków, dziś przy ul. Baczyńskiego 6).
W wieku 84 lat, po ciężkiej chorobie, Ryszard Łukawski zmarł 24 listopada 2013 roku.
Pochowany został 28 listopada, po Mszy św. pogrzebowej odprawionej w Świdniku w kościele pw. NMP Matki Kościoła, na Cmentarzu Wojskowym w Lublinie przy ul. Białej.