Bachanek Teresa

Teresa Bachanek
Rodzice: Edward i Helena
Mąż Kazimierz, mgr inż. elektryk, prezes Ruchu Odbudowy Polski Ogniwo w Świdniku, radny miejski.

Teresa Bachanek w roku 1970 ukończyła Wydział Lekarski Oddziału Stomatologii PAM w Szczecinie, 1978 - specjalizacja I stopnia ze stomatologii ogólnej, 1981 - specjalizacja II stopnia ze stomatologii zachowawczej, 1983 – doktorat, 1992 - specjalizacja II stopnia ze stomatologii dziecięcej, 1993 – habilitacja,
W 2001 r. zdobyła tytuł profesora.

Staże naukowe odbywała na Akademii Medycznej w Warszawie (1982) i w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1989–1992).
Pracę zawodową rozpoczęła w 1970 r. w Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Lublinie. W latach 1971–1981 prowadziła szkolny gabinet w Przychodni Miejskiej w Świdniku. W 1981 r. jako asystent rozpoczęła pracę na Akademii Medycznej w Lublinie. Dynamiczna kariera zawodowa doprowadziła do stanowiska prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Stomatologii w 1996 r. W 1995 r. otrzymała stanowisko kierownika Zakładu Stomatologii Zachowawczej. Od 1 września 2002 r. prorektor ds. spraw studenckich.
Od 1996 r. jest konsultantką wojewódzką ds. stomatologii zachowawczej. Członkini Senatu Akademii Medycznej od 1999 r. Członkini Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarskich w latach 1998-2000.
Organizatorka ogólnopolskich konferencji w Nałęczowie, poświęconych szkoleniu przed- i podyplomowemu dla kierowników wszystkich zakładów stomatologicznych AM.
Zakres jej badań obejmuje: badania w zakresie higieny jamy ustnej i stanu uzębienia oraz profilaktyki próchnicy u dzieci, badania w zakresie biologicznego leczenia miazgi zębów, badania wpływu zespołu nerczycowego i stosowanych w leczeniu preparatów farmakologicznych na stan uzębienia i skład śliny, badania wpływu chorób ogólnych przewlekłych i stosowanych leków na stan zdrowia jamy ustnej, oceny materiałów stosowanych do wypełnień stałych na podstawie badań klinicznych i wytrzymałościowych, wpływ środowiska na stan jamy ustnej.
Wydała ogółem 130 publikacji naukowych, w tym 65 artykułów w prasie specjalistycznej, krajowej i zagranicznej, oraz 65 referatów zjazdowych, których była współautorką.
Stworzyła dwa rozwiązania konstrukcyjne dotyczące sprzętu stomatologicznego, które zostały objęte prawną ochroną Państwowego Urzędu Patentowego.
Odznaczenia:
- odznaczenie honorowe „Przyjaciel dziecka" przyznawane przez TPD,
- medal KEN,
- Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia (naukowa),
- Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia,
- Nagrody Rektora AM (wielokrotnie przyznawane),
- Srebrna i Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Członkini: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Association of Peadiatric Dentistry, Federation Dentaire Internationale (FDI), Akademii Pierre’a Foucharda, zarządu Krajowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej, zespołu ds. opracowania minimum dydaktycznego dla studentów stomatologii działającego w Sekcji Medycznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy MEN, Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN Oddział w Lublinie.

Zainteresowania: turystyka górska (poznała góry od Karkonoszy po Bieszczady), podróże po krajach południowej Europy. Szczególnym sentymentem darzy grecką historię i kulturę.