Szlązak Zbigniew

Zbigniew Szlązak urodził się 25 września 1952 roku w Dubience.
Był jednym z organizatorów pomocy strajkującym pracownikom WSK Świdnik w 1981 r.
Zajmował się pisaniem i rozdawaniem ulotek (odezw) do mieszkańców Świdnika w czasie stanu wojennego.
Brał czynny udział w demonstracjach przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Był współorganizatorem strajku w Agromet Lublin.
Uczestniczył w podziemnych strukturach NSZZ Solidarność w Lublinie i Świdniku po jej zdelegalizowaniu.
Zajmował się zbieraniem pieniędzy i inna pomocą internowanym, kolportażem książek, plakatów, odezw, ulotek podziemnej Solidarności.
Po reaktywacja NSZZ Solidarność w PTHW Lublin, zajmował się organizowaniem jej struktur.

Obecnie jest przedsiębiorcą, prowadzi własny sklep hydrauliczny Tarmap w Świdniku.
Pomaga w organizowaniu pomocy Polakom na Kresach. Wspiera działania wolnościowe na Kubie, pomogając opozycji.