Niedziela Ignacy Ryszard

Inż. Ignacy Ryszard Niedziela urodził się 1 sierpnia 1932 r. w Witkowicach (pow. Oświęcim). W Świdniku od 2 lipca 1952 r., kiedy rozpoczął pracę w WSK Świdnik.
Pracę w zakłądzie zakończył 31.12.1966 r., pracując między innymi jako kontroler techniczny-oblatywacz śmigłowców, a ostatnio na stanowisku kierownika Działu Analiz Ekonomicznych.
Od 1.01.1997 r. został przeniesiony służbowo do pracy w Lublinie, gdzie pracował na wielu kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach.
Od 20.02.1982 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” w Lublinie na stanowisku Dyrektora Technicznego.
1.03.1993 r. został wybrany przez radę nadzorczą przedsiębiorstwa na stanowisko prezesa zarządu - Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Stalexport-Centrostal Spółka Akcyjna w Lublinie, gdzie pracował do 31.07.2002 r., do przejścia na emeryturę.
Posiada odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznakę za Zasługi dla Lubelszczyzny, Honorową Odznakę Zasłużonemu dla Lublina, Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego oraz inne odznaczenia państwowe i społeczne.
Od 11.12.2007 r. należy do Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku.