Maliszewski Marian

Marian Maliszewski urodził się 3 października 1930 roku w Parczewie, w rodzinie włościan, rodzina zajmowała się uprawą ziemi.
Po śmierci matki w 1936 trafił pod opiekę wuja, który był nauczycielem. W 1941 roku razem wyjechali do powiatu puławskiego, gdzie wuj dostał pracę jako nauczyciel.
Po ukończeniu szkoły podstawowej Marian Maliszewski dostał się do Lublina do Państwowych Szkół Technicznych. W 1951 otrzymał świadectwo dojrzałości i dyplom technika mechanika, a potem skierowanie do pracy do Świdnika.
W latach 50 trafił do organizacji Kraj - zwerbował go kolega Bogdan Pietrkiewicz w 1951 roku. Z czasem Marian Maliszewski stał się drugim zastępcą w oddziale lubelskim. W organizacji zajmował się produkcją ulotek, tworzeniem napisów na budynkach, obserwacją terenu i zbieraniem informacji.
Aresztowany został w październiku 1952 roku. W trakcie przesłuchań w Lubelskim Urzędzie Bezpieczeństwa został ciężko pobity. Skazano go na 10 lat więzienia. Wysłany został do Rawicza, tam ciężko zachorował, co przyczyniło się do jego tymczasowego zwolnienia w 1954 roku. Późniejsze prośby w prokuraturze i amnestia z 1956 roku sprawiły, że do więzienia już nie powrócił. Jak wspominał, do końca systemu socjalistycznego pozostał człowiekiem „drugiej kategorii”.
Do działalności podziemnej już nie powrócił. Do 1995 roku pracował w WSK.
Całe życie kierował się wartościami wpojonymi w dzieciństwie: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Marian Maliszewski zmarł nagle 1 listopada 2013 roku. Pochowany został na świdnickim cmentarzu komunalnym (sektor 11, rząd 5, grób 6).

Opracował Piotr R. Jankowski
źródło:
IPN Lu-013/56 t. 1-2

Fot. archiwum rodzinne M. Maliszewskiego