Maruszak Henryk
dyrygent, multiinstrumentalista

Henryk Maruszak urodził się w 1935 roku w muzykalnej rodzinie, w Bielinach, pięknej miejscowości malowniczo położonej w otulinie Gór Świętokrzyskich.
Ukończył szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie puzonu.
Henryk Maruszak przeniósł się do Gdyni, gdzie pracował w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Tańca Marynarki Wojennej, a następnie w Domu Oficera, prowadząc zespół muzyczny. Uczył także w szkole muzycznej w Gdyni.
Do Świdnika trafił w 1962 roku. Rozpoczął wówczas pracę w ognisku muzycznym w Świdniku.
Jednocześnie był instruktorem muzycznym w Zakładowym Domu Kultury przy WSK.
W 1965 roku, wraz z kolegą Ziemowitem Barczykiem, założył męski Chór Arion. Henryk Maruszak był dyrygentem chóru w latach 1965-1966 oraz 1990 -2010.
W 1971 roku Henryk Maruszak rozpoczął współpracę z zakładową orkiestrą dętą (przemianowaną później na Helicopters Brass Orchestra), był wówczas szóstym kapelmistrzem. Przez lata zbudował wysoki poziom orkiestry, sukcesywnie zastępując amatorów zawodowymi muzykami. To jemu HBO zawdzięcza ogromne sukcesy na krajowych i międzynarodowych prestiżowych przeglądach orkiestr dętych.
Henryk Maruszak to multiinstrumentalista, oprócz puzonu potrafi grać na akordeonie, fortepianie, organach, grywał na tubie i gitarze basowej. Znawca instrumentów dętych i nauczyciel gry na nich. Aranżer, dyrygent.
Kończąc aktywność muzyczną Henryk Maruszak przekazał pałeczkę dyrygencką ...bratankowi, Rafałowi Maruszakowi.

opr. Piotr R. Jankowski na podstawie relacji Henryka Maruszaka