Kasprzak Michał Jacek
Jest autorem filmu z obrad I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego

Michał Kasprzak urodzony w roku 1951 w Lublinie.
Jego stryjem był Eugeniusz Kasprzak (uczeń Szkoły Pilotów LOPP w Świdniku, walczący w II wojnie światowej w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, zginął w katastrofie samolotu, w trakcie misji zrzucenia cichociemnych).

Michał Kasprzak pracował w Lokomotywowni Lublin, był maszynistą trakcji elektrycznej.
Od 1981 do 1989 mieszkał w Świdniku. W tych latach był również działaczem NSZZ Solidarność.
W lipcu 1980 r. Michał Kasprzak wziął udział - w jednym z największych w regionie - strajku w Lokomotywowni. 10 września 1980 roku uczestniczył w spotkaniu działaczy związkowych w Klubie Racjonalizacji w Świdniku, w wyniku którego powstał zalążek zarządu regionu lubelskiego.
Uczestnik spotkania kolejarzy z Lechem Wałęsą we wrześniu 1980.
W świdnickim mieszkaniu Michała Kasprzaka znajdował się punkt przerzutowy tzw. „bibuły” - nielegalnej prasy. Odbywały się tam również spotkania działaczy podziemnych. Michał Kasprzak własnoręcznie stworzył naklejki o treści propagandowej.

Fotografią i filmem Michał Kasprzak zainteresował się bardzo wcześnie, bo już w 5 klasie szkoły podstawowej. Jest autorem unikalnego filmu z obrad I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, który odbył się 25 kwietnia 1981 r., w hali „Avii” w Świdniku.

opr. Piotr R. Jankowski