Kruk Mieczysław

Mieczysław Kruk urodził się w Lublinie w 1930 roku.
Od 1 lutego 1952 roku, przez całą swoją zawodową aktywność związany był z WSK Świdnik. Początkowo prowadził zakładowy radiowęzeł, dzięki któremu informował i bawił pracowników muzyką. W roku 1956 powierzono mu poprowadzenie zakładowej gazety. Został pierwszym redaktorem naczelnym Głosu Świdnika. Pierwszy numer gazety ukazał się 15 listopada 1956 roku. Członkiem redakcji był aż do emerytury, na którą przeszedł w 1990 roku.
Mieczysław Kruk, zafascynowany działalnością lubelskich dyskusyjnych klubów filmowych, postanowił założyć DKF w Świdniku. Uzyskał w Warszawie licencję i tak, na przełomie lat 50 i 60, powstał „Dodek”, który pod jego kierownictwem funkcjonował 20 lat, niejednokrotnie prześcigając się w wyświetlaniu filmów ze świdnickim kinem. Karnety sprzedawały się znakomicie. W klubie organizowano cykle filmowe, np. lato westernów, historia przedwojennego filmu polskiego. Zapraszano także interesujących gości, między innymi Bogdana Tomaszewskiego, legendarnego komentatora Polskiego Radia oraz Stanisława Mikulskiego, niezapomnianego odtwórcę roli Hansa Klossa.
Pierwszy redaktor naczelny Głosu Świdnika zajmował się również sportem. Z bokserami, piłkarzami i siatkarzami oraz nieodłącznym mikrofonem, zjeździł wzdłuż i wszerz całą Polskę. Przez wiele lat był także komentatorem na stadionie Avii. Dlatego budka, z której relacjonował przebieg meczów i sportowych imprez, do dziś nazywana jest „krukówką”.
Po przejściu na emeryturę, w roku 1990, jeszcze przez półtora roku pisał do działu sportowego Kuriera Lubelskiego. Nieprzerwanie uczestniczył w życiu redakcji Głosu Świdnika. Był obecny na wszystkich jubileuszach tygodnika, systematycznie czytał gazetę, chociaż mieszkał w Lublinie. Dzielił się doświadczeniem i radą. Mimo podeszłego wieku, cieszył niezwykle aktywnym umysłem.
Swoją aktywnością w Świdniku, na polu redakcyjnym jak i kulturalnym, zasłużył sobie na uznanie i szacunek świdniczan.
Mieczysław Kruk zmarł, w wieku 88 lat, w nocy z 18 na 19 listopada 2018 roku. Pogrzeb odbył się, 22 listopada, w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

opr. Piotr R. Jankowski, korzystając z artykułu Agnieszki Wójcik, Głos Świdnika nr 13/2010