Pawlik Tadeusz Jakub

Tadeusz Jakub Pawlik urodził się 23 września 1945 r. w Będzinie w rodzinie Bolesława i Bronisławy (z domu Kołosowska).

Kontakt z lotnictwem rozpoczął od nauki w Technikum Budowy Silników Lotniczych – Wrocław, Psie Pole. W lecie 1962 r. odbył podstawowe szkolenie szybowcowe na obozie Aeroklubu Wrocławskiego w Oleśnicy. Jego instruktorem był początkowo Jerzy Popiel, a następnie Marian Gorzelak. W dniu 17.04.1964 r. uzyskał licencję pilota szybowcowego nr S-2616. W 1964 roku zdał maturę w Lotniczych Zakładach Naukowych – Wrocław i uzyskał tytuł technika mechanika o specjalności: budowa silników lotniczych.

9.12.1964 r. podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) – Wrocław, jako kontroler jakości, w Dziale Reklamacji. WSK-Wrocław była producentem elementów układów paliwowych, hydraulicznych i pneumatycznych do wszystkich samolotów i śmigłowców produkowanych w Polsce.

W roku 1966 w WSK-Świdnik rozpoczęto próby resursowe i produkcję śmigłowca Mi-2. WSK-Wrocław zobowiązana była zapewnić stały dyżur swojego przedstawiciela przy WSK-Świdnik. Funkcję tę od sierpnia 1966 roku pełnił Tadeusz Pawlik, w związku z czym przeniósł się z Aeroklubu Wrocławskiego do Aeroklubu Świdnik.

W czerwcu 1968 roku odbył podstawowe szkolenie samolotowe w CWL Krosno.
8.11.1969 r. uzyskał Diamentową Odznakę Szybowcową (nr 213).
14.04.1973 r. uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego I klasy, a 10.11.1973 r. uzyskał uprawnienia szybowcowego pilota doświadczalnego II klasy. Pozwoliło mu to na pełnienie funkcji szybowcowego pilota doświadczalnego i przejście na pełny etat do PZL-Świdnik, co nastąpiło w listopadzie 1973 roku. Przez kolejne pięć lat oblatywał 93 nowozbudowane szybowce SZD-30 „Pirat” produkowane wówczas przez PZL-Świdnik. Oprócz tego, na etacie specjalisty prób pełnił funkcje prowadzącego i obserwatora prób szybowców i śmigłowców.
2.01.1975 r. uzyskał Licencję pilota samolotowego zawodowego II klasy nr D-2616. Pozwoliło mu to następnie na pełnienie funkcji zakładowego pilota samolotowego.
Równolegle w latach 1974-1976 odbył podstawowe szkolenie śmigłowcowe w Świdniku (pod okiem instruktora Janusza Ochalika) i 20.08.1976 r. uzyskał Licencję pilota śmigłowcowego zawodowego nr HZ-2616.

W latach 1985 i 1986 prowadził akcje akwizycyjne śmigłowca PZL-Kania w Turcji (Ankara, Istambuł, Izmir) i w Chinach (Pekin). W roku 1989 był kierownikiem akcji akwizycyjnej śmigłowca PZL-Sokół w Izraelu (Jerozolima).

W latach 1991-1993 był członkiem zespołu certyfikującego odpowiedzialnym za certyfikację zespołu napędowego śmigłowca PZL W-3A „Sokół” w USA i w Niemczech, a następnie śmigłowca W-3AS w Hiszpanii. W okresie od 01.09.1997 r. do 31.12.1999 r. był kierownikiem pracowni certyfikacji statków powietrznych PZL-Świdnik S.A. Od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. był specjalistą wiodącym ds. certyfikacji śmigłowców. Z dniem 01.01.2001 r. przeszedł na emeryturę.

Od 1974 roku do chwili obecnej jest wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Lotniczego PZL-Świdnik. Wykłada głównie zespół napędowy (od roku 1979 również w języku angielskim) na kursach dla mechaników i pilotów szkolących się na śmigłowce produkowane w PZL-Świdnik (Mi-2, PZL-”Kania”, PZL-”Sokół” i SW-4).

W latach 1993-1995 opracował w języku angielskim, a następnie w polskim Instrukcję Szkoleniową dla Pilotów śmigłowca PZL W-3A „Sokół”.
W roku 2004 przetłumaczył na język polski „Podręcznik Szkoleniowy Silnika Rolls-Royce 250-C20R” (Engine Training Manual for Rolls-Royce 250-C20R). Opracował również elektroniczną wersję tego podręcznika (oryginał amerykański w wersji elektronicznej do chwili obecnej nie istnieje).

Łączna jego praktyka lotnicza obejmuje nalot sumaryczny 1700 godzin, z czego 692 godziny lotu na szybowcach (w tym 116 godzin w lotach doświadczalnych), 258 godzin na samolotach i 230 godzin na śmigłowcach. Oprócz tego 520 godzin w charakterze prowadzącego prób i obserwatora w lotach doświadczalnych na śmigłowcach.

Obecnie zamieszkuje w Świdniku i jest członkiem miejscowego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Na podstawie biogramu wypełnionego dla potrzeb Klubu Pilotów Doświadczalnych w kwietniu 2002 roku, następnie autoryzowanego przez Tadeusza Pawlika, udostępnonego przez KSL Świdnik.