Nesteruk Janina
z domu Olszewska

Janina Nesteruk z domu Olszewska, ur. w 1915 r. Olszewscy to jedna z najstarszych rodzin, mieszkańcy Adampola.

Odznaczenia otrzymane za prace społeczne:

1963 r. - Naczelna Rada Spółdzielcza
Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego
Legitymacja Nr 5/333/63

1965 r. - Gryf Pomorski za Zasługi Zagospodarowania Wojew. Szczecińskiego
Leg. Nr 389/65

1969 r. - Uchwałą Rady Państwa
Srebrny Krzyż Zasługi
Leg. Nr 1426-69-68

1970 r. - Wojewódzki Wydział Spółdzielczy
Odznaka Kobiety Wietnamskiej
Dar Serca Kobiet Wietnamskich

1985 r. - Honorowa Odznaka Ligi Kobiet Polskich
Leg. Nr 19326

1985 r. - Odznaka Honorowa Polski Związek Emerytów i Inwalidów
Leg. Nr 17133

1986 r. - Uchwałą Rady Państwa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Leg. Nr 456586-42