Gontarz Henryk
Radio Solidarność Świdnik

Henryk Gontarz urodził się 3 września 1934 roku. W czasie wojny prześladowany jako "dziecko Zamojszczyzny".
Działacz Solidarności, uczestniczył w strajkach w WSK Świdnik w lipcu 1980 roku. Inicjator zbiórki pieniężnej na sztandar zakładowej „Solidarności”, której był członkiem zarządu.
Współtwórca podziemnego Radia Solidarność Świdnik, którego pierwsza audycja została wyemitowana 30 kwietnia 1983 roku. Odpowiadał za organizacyjną stronę radia.
Aresztowany, po zdradzie współpracownika, represjonowany.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 15 września 2008 roku.