Pawlak Jerzy

Jerzy Pawlak urodził się w Wilnie.
Uczeń Szkoły Pilotów LOPP w Świdniku.
Wybuch wojny przerwał mu naukę. Pomagał w ratowaniu rannych, ewakuował się do Rumunii.
W wyniku choroby, tyfusu, trafił do szpitala. Zbiegł w okolice Lwowa, skąd - powróciwszy do zdrowia - przedostał się, dzięki pomocy kilku osób do Wilna. Wstąpił do AK na Wileńszczyźnie. Przyjął pseudonimy Anioł, Bohun. Żołnierz Kedywu AK-ZWZ.
Działalność w akowskiej partyzantce przerwało aresztowanie na Podlasiu przez SB. Trafił do więzienia na Zamku Lubelskim, gdzie poddano go okrutnemu śledztwu, cudem unikając śmierci.
Po wojnie podjął studia, uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa lądowego.
Przeszedł szkolenie lotnicze na szybowcach i samolotach w Lisich Kątach koło Grudziądza.
Niestety, po kilku latach, ze względu na przeszłość, negatywnie został zweryfikowany, zabraniając mu latania.
Zrobił doktorat z nauk humanistycznych. Dr inż. Jerzy Pawlak zajmował się gromadzeniem pamiątek związanych z historią polskiego lotnictwa.
Jest autorem wielu książek, m.in. Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939, Brygada Bombowa kurs bojowy!, Brygada Pościgowa - ALARM!, 11 Pułk Myśliwski, Płonące bazy (w której znalazł się fragment dotyczący świdnickiego lotniska).
Mieszkał samotnie w Pruszkowie, córka Lidia wyemigrowała do Wielkiej Brytanii a syn Krzysztof do USA.
Zmarł 10 czerwca 2015 roku. Został pochowany 19 czerwca na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.