Zastawny Zbigniew

28 X 1942 – data urodzenia (Brzeźnica Leśna – woj. lubelskie)

VI 1956 – ukończenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie oraz Ogniska Muzycznego przy DKK w Lublinie

IX 1956–VI 1961 – nauka w Państwowym Liceum Muzycznym w Lublinie

19. X 1960 – otrzymanie rocznego stypendium im. B. Prusa i E. Orzeszkowej od Zarządu Głównego Literatów Polskich (za wyniki w nauce) w PLM

X 1961–VI 1965 – studia w Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale Instrumentów Orkiestrowych w zakresie specjalizacji – klarnet

17.V 1965 - Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych z wynikiem bardzo dobrym

05 IX 1963–30 X 1966 – praca (etat) – Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego w

Warszawie (w charakterze muzyka cywilnego w ORWP pod dyr. A. Rezlera)

XI 1965 – nabycie uprawnień zawodowych (kategoria „S”) do pracy w charakterze muzyka rozrywkowego

01 XI 1966–31 III 1971 – praca (etat) w Teatrze Muzycznym w Lublinie w charakterze solisty - muzyka orkiestrowego

25 III 1967–31 III 1992 - praca (pół etatu) w Domu Kultury Kolejarza w charakterze instruktora muzycznego grupy – „Tendersi”

01 IX 1967–31 XII 1992 – praca (etat) w charakterze muzyka solisty orkiestrowego w Filharmonii Lubelskiej

13 V 1968 – przyjęcie w poczet członków rzeczywistych do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

13 IX 1968 – przyznanie przez Główną Komisję Weryfikacyjną uprawnień do pełnienia funkcji instruktora muzycznego kategorii I

01 X 1969 – przyjęcie obowiązków konsultanta muzycznego Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie (do lat 80-tych)

01 IX 1970–31 VII 1971 – opieka nad zespołem muzycznym w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie

10 X 1970-30 VIII 1986 – praca (etat) w ZDK PZL Świdnik na stanowisku starszego instruktora muzycznego grup: „Ikersi”, „Dab” i „Snopy”

1972 – współpraca ze Studiem Wizji i Ruchu J. Leszczyńskiego w Lublinie (kierownictwo muzyczne)

1968–1972 – lata największych sukcesów „Tedersów”

1970–1980 – lata największych osiągnięć z „Ikersami”

29 XI 1972 – przyznanie przez Ministra Kultury i Sztuki instruktorskiej kategorii specjalnej – „S”

XI 1975 – przyznanie Wojewódzkiej Nagrody Społeczno – Kulturalnej za rok 1975 – „za twórczy wkład do rozwoju współczesnej muzyki młodzieżowej”

XI–XII 1976 – zorganizowanie orkiestry „Lubelska Jedenastka”

1977–1981 – realizacja z ww. orkiestrą oprawy muzycznej Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim przez trzy kolejne lata, towarzyszenie z nią solistom podczas festiwali krajowych, prowadzenie orkiestry w Wiedniu w ramach imprez „Lublin pozdrawia Wiedeń”

IX 1977–1981 – praca (1\2 etatu) w Estradzie Lubelskiej na stanowisku konsultanta programowo–muzycznego

1979 – podjęcie współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Lublinie a w nim obowiązków artysty muzyka w spotkaniach, koncertach oraz członka Zespołu Ekspertów ds. Kultury i Sztuki

XII 1979 – udział w charakterze delegata z Lublina w Kongresie Upowszechnienia Kultury Muzycznej w Warszawie

1980 – do chwili obecnej współpraca z Teatrem Muzycznym w Lublinie lata 80.-do chwili obecnej współpraca z „Helikopter Brass Orchestra” w Świdniku w charakterze muzyka solisty

01 VI 1988 – do chwili obecnej – praca (1\2 etatu) na stanowisku instruktora zespołów muzycznych Politechniki Lubelskiej a wraz z określone rezultaty kolejnych formacji:

„Blues Aneks”, „Gała Kumpels Expierience”, „Zbój Wasyl”, „Tequila”, “Raable”, “Silver Spoon”, “Kwadżabro”, “Whisky” i in.

1991–1993 – GKO Lublin – opieka nad grupą wokalną „Miniatury” i jej udział w finale KFPŻ Kołobrzeg 1991

1994 – wyjazd na półroczny kontrakt muzyczny do USA (Floryda) i obowiązki muzyka w big-bandzie

XII.1996 – VI.1997 – ponowny wyjazd na kontrakt do USA (Riwiera Meksykańska) i obowiązki jak wyżej

1998 – wyjazd na kontrakt 2-miesięczny do Włoch (Rzym, Bolonia) i obowiązki muzyka  big- bandu „Circo Americano”

2003- 2006 -   praca na stanowisku prelegenta Filharmonii Lubelskiej w audycjach muzycznych dla młodzieży szkół regionu lubelskiego

 W latach 1966–1985 Z. Zastawny był laureatem ponad 15. nagród krajowych za aranżacje i kompozycje.

 

W latach 1969–1989 odznaczony został:

- „Za Czyny Społeczne” (odznaka złota)

- „Zasłużony Działacz Kultury”

- „Złota Odznaka TPPR”

- „Złota Plakieta” UW w Lublinie „za wybitne zasługi w rozwoju ruchu amatorskiego”

- „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”

- „Srebrny Krzyż Zasługi”

- „Medal 40-lecia PRL”

- „Złoty Krzyż zasługi”

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia za pracę twórczą w zakresie instruktażu muzycznego:

- „Tendersi” – nagrody główne w konfrontacjach centralnych – Olsztyn, Lublin, Białystok, Sanok, Tarnów, Gdańsk;

- „Ikersi” – I-sze nagrody w festiwalach ogólnopolskich – Katowice 1972, Miechów 1973, Jelenia Góra 1975, FPŻ Kołobrzeg 1975 (Złoty Pierścień), Kraśnik 1976 (Festiwal Pieśni Walki Pracy), Kalisz 1976 (Festiwal Awangardy Beatowej), Toruń 1977 i trzykrotny udział grupy w X, XI i XV Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu ( w tym nagroda za najlepszy debiut w X KFPP Opole 72).

1980–1985 – główne nagrody dla grup  - ZDK Świdnik Dab i Snopy w konfrontacjach:

Białystok – Spotkania z Bluesem

Kielce – Konfrontacje Muzyczne

Lublin – Estrada Młodych

 

Inne formy działalności zawodowej i twórczej:

-  udział w jury festiwali i przeglądów na terenie regionu i krajów (przewodniczenie bądź członkostwo);

- konsultacje, prelekcje i hospitacje dla ruchu amatorskiego na terenie regionu i kraju ;

- kierownictwo muzyczne imprez lokalnych i centralnych (ogólnokrajowych);

- udział w konkursach na aranżacje i kompozycje;

- opracowania muzyczne dla Estrady Lubelskiej, zespołów amatorskich i zawodowych, teatrów poezji i kabaretów;

- działalność publicystyczna na łamach prasy na temat amatorskiego ruchu muzycznego;

- praca w komisjach weryfikacyjnych WDK Lublin, Komisji Ekspertów ds. Kultury i Sztuki przy ZW TWP, komisjach doradczych i społecznych;

- udział w zespołach kameralnych Filharmonii Lubelskiej oraz audycjach solowych i kameralnych dla młodzieży szkół regionu lubelskiego;

- nagrania radiowe i płytowe, występy w TV, występy za granicą z orkiestrami i własnymi zespołami;

- uczestnictwo z okazji świąt i rocznic państwowych oraz resortowych w koncertach na szczeblu centralnym i lokalnym.

 

Przeczytaj również wywiad ze Zbigniewem Zastawnym z magazynu "Metalowiec" w 1976 roku.