Zastawny Zbigniew
Ikersi

Zbigniew Zastawny urodził się 28 X 1942 r. w miejscowości Brzeźnica Leśna (woj. lubelskie).
VI 1956 – ukończenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie oraz Ogniska Muzycznego przy DKK w Lublinie
IX 1956–VI 1961 – nauka w Państwowym Liceum Muzycznym w Lublinie
19 X 1960 – otrzymanie rocznego stypendium im. B. Prusa i E. Orzeszkowej od Zarządu Głównego Literatów Polskich (za wyniki w nauce) w PLM
X 1961–VI 1965 – studia w Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale Instrumentów Orkiestrowych w zakresie specjalizacji – klarnet
17 V 1965 - uzyskał dyplom ukończenia Studiów Wyższych z wynikiem bardzo dobrym
5 IX 1963–30 X 1966 – praca etatowa, Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego w Warszawie (w charakterze muzyka cywilnego w ORWP pod dyr. A. Rezlera)
XI 1965 – nabycie uprawnień zawodowych (kategoria „S”) do pracy w charakterze muzyka rozrywkowego
1 XI 1966–31 III 1971 – praca (etat) w Teatrze Muzycznym w Lublinie w charakterze solisty - muzyka orkiestrowego
25 III 1967–31 III 1992 - praca (pół etatu) w Domu Kultury Kolejarza w charakterze instruktora muzycznego grupy „Tendersi”
1 IX 1967–31 XII 1992 – praca (etat) w charakterze muzyka solisty orkiestrowego w Filharmonii Lubelskiej
13 V 1968 – przyjęcie w poczet członków rzeczywistych do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
13 IX 1968 – przyznanie przez Główną Komisję Weryfikacyjną uprawnień do pełnienia funkcji instruktora muzycznego kategorii I
1 X 1969 – przyjęcie obowiązków konsultanta muzycznego Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie (do lat 80-tych)
1 IX 1970–31 VII 1971 – opieka nad zespołem muzycznym w bursie Szkół Artystycznych w Lublinie
10 X 1970-30 VIII 1986 – praca (etat) w Zakładowym Domu Kultury w Świdniku na stanowisku starszego instruktora muzycznego grup: „Ikersi”, „Dab” i „Snopy”
1972 – współpraca ze Studiem Wizji i Ruchu J. Leszczyńskiego w Lublinie (kierownictwo muzyczne)
1968–1972 – to lata największych sukcesów „Tedersów”
1970–1980 – lata największych osiągnięć z „Ikersami”, zespołem, w którym był liderem, wykonującymi utwory Z. Zastawnego.
29 XI 1972 – przyznanie przez Ministra Kultury i Sztuki instruktorskiej kategorii specjalnej – „S”
XI 1975 – przyznanie Wojewódzkiej Nagrody Społeczno–Kulturalnej za rok 1975 „za twórczy wkład do rozwoju współczesnej muzyki młodzieżowej”
XI–XII 1976 – zorganizowanie orkiestry „Lubelska Jedenastka”; w latach 1977–1981, przez trzy kolejne lata, realizował z tą orkiestrą oprawę muzyczną Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim, towarzysząc solistom podczas festiwali krajowych, prowadzenie orkiestry w Wiedniu w ramach imprez „Lublin pozdrawia Wiedeń”
IX 1977–1981 – praca (1\2 etatu) w Estradzie Lubelskiej na stanowisku konsultanta programowo–muzycznego
1979 – podjęcie współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Lublinie a w nim obowiązków artysty muzyka w spotkaniach, koncertach oraz członka Zespołu Ekspertów ds. Kultury i Sztuki
XII 1979 – udział w charakterze delegata z Lublina w Kongresie Upowszechnienia Kultury Muzycznej w Warszawie
1980 – do chwili obecnej współpraca z Teatrem Muzycznym w Lublinie
lata 80.-do chwili obecnej, współpraca z Helicopter Brass Orchestra w Świdniku w charakterze muzyka solisty
1 VI 1988 – do chwili obecnej – praca (1\2 etatu) na stanowisku instruktora zespołów muzycznych Politechniki Lubelskiej, formacje:Blues Aneks, Gała Kumpels Expierience, Zbój Wasyl, Tequila, Raable, Silver Spoon, Kwadżabro, Whisky i in.
1991–1993 – GKO Lublin, opieka nad grupą wokalną Miniatury, jej udział w finale KFPŻ Kołobrzeg 1991
1994 – wyjazd na półroczny kontrakt muzyczny do USA (Floryda) i obowiązki muzyka w big-bandzie
XII 1996 – VI 1997 – ponowny wyjazd na kontrakt do USA (Riwiera Meksykańska), muzyk w big-bandzie
1998 – wyjazd na kontrakt dwumiesięczny do Włoch (Rzym, Bolonia), obowiązki muzyka  big- bandu Circo Americano
2003- 2006 - praca na stanowisku prelegenta Filharmonii Lubelskiej w audycjach muzycznych dla młodzieży szkół regionu lubelskiego

W latach 1966–1985 Z. Zastawny był laureatem ponad 15. nagród krajowych za aranżacje i kompozycje.
W latach 1969–1989 odznaczony został:
„Za Czyny Społeczne” (odznaka złota
„Zasłużony Działacz Kultury”
„Złota Odznaka TPPR”
„Złota Plakieta” UW w Lublinie „za wybitne zasługi w rozwoju ruchu amatorskiego”
„Za Zasługi dla Lubelszczyzny”
„Srebrny Krzyż Zasługi”
„Medal 40-lecia PRL”
„Złoty Krzyż zasługi”

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia za pracę twórczą w zakresie instruktażu muzycznego
„Tendersi” – nagrody główne w konfrontacjach centralnych – Olsztyn, Lublin, Białystok, Sanok, Tarnów, Gdańsk;
„Ikersi” – I-sze nagrody w festiwalach ogólnopolskich – Katowice 1972, Miechów 1973, Jelenia Góra 1975, FPŻ Kołobrzeg 1975 (Złoty Pierścień), Kraśnik 1976 (Festiwal Pieśni Walki Pracy), Kalisz 1976 (Festiwal Awangardy Beatowej), Toruń 1977 i trzykrotny udział grupy w X, XI i XV Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu (w tym nagroda za najlepszy debiut w X KFPP Opole 72).
1980–1985 – główne nagrody dla grup  - ZDK Świdnik Dab i Snopy w konfrontacjach: Białystok – Spotkania z Bluesem, Kielce – Konfrontacje Muzyczne, Lublin – Estrada Młodych
Inne formy działalności zawodowej i twórczej:
- udział w jury festiwali i przeglądów na terenie regionu i krajów (przewodniczenie bądź członkostwo);
- konsultacje, prelekcje i hospitacje dla ruchu amatorskiego na terenie regionu i kraju
- kierownictwo muzyczne imprez lokalnych i centralnych (ogólnokrajowych);
- udział w konkursach na aranżacje i kompozycje;
- opracowania muzyczne dla Estrady Lubelskiej, zespołów amatorskich i zawodowych, teatrów poezji i kabaretów;
- działalność publicystyczna na łamach prasy na temat amatorskiego ruchu muzycznego;
- praca w komisjach weryfikacyjnych WDK Lublin, Komisji Ekspertów ds. Kultury i Sztuki przy ZW TWP, komisjach doradczych i społecznych;
- udział w zespołach kameralnych Filharmonii Lubelskiej oraz audycjach solowych i kameralnych dla młodzieży szkół regionu lubelskiego;
- nagrania radiowe i płytowe, występy w TV, występy za granicą z orkiestrami i własnymi zespołami;
- uczestnictwo z okazji świąt i rocznic państwowych oraz resortowych w koncertach na szczeblu centralnym i lokalnym.

opr. Piotr R. Jankowski
źródła:
materiały udostępnione przez Zbigniewa Zastawnego,
relacja Jacka Zakrzewskiego
wywiad ze Zbigniewem Zastawnym, magazynu "Metalowiec" 1976 rok.