Fiedosiuk Piotr

Piotr Fiedosiuk urodził się w 1932 r. w Dobryniu Dużym, pow. Biała Podlaska.
Lata dziecinne spędził przy rodzicach. Ukończył Szkołę Powszechną w latach 1939-1946 r. W 1946 r. rozpoczął naukę w 3-letnim Gimnazjum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej, które ukończył w 1949 r.
W 1949 r. wyjechał do Wrocławia i rozpoczął naukę w 3-letnim Liceum Elektrycznym dla Pracujących, jednocześnie pracując w zawodzie elektryka. W trakcie nauki nastąpiła reorganizacja szkolnictwa i 3-letnie Liceum Elektryczne zostało zmienione na 5-letnie Technikum Elektryczne, które ukończył w 1952 r. uzyskując tytuł technika elektryka.
Po ukończeniu technikum przebywał we Wrocławiu i nadal pracował.
Jesienią 1952 r., mając 20 lat, został powołany do zasadniczej służby wojskowej, wcielony do Szkoły Młodszych Specjalistów Lotnictwa w Warszawie, gdzie w okresie półrocznym został przeszkolony w zakresie obsługi naziemnej samolotów. Po tym przeszkoleniu został przeniesiony do JW 2942 do obsługi naziemnej samolotów bombowych Pe-2, Tu-2, Ił-28, będących kolejno na wyposażeniu jednostki wojskowej. W trakcie 3-letniej służby przebywał kolejno w Inowrocławiu, Przasnyszu oraz w Modlinie. W jednostce wojskowej został mianowany na stanowiska aż do starszego mechanika instalacji elektrycznych oraz uzyskał awans do stopnia plutonowego.
Ze służby wojskowej został przeniesiony do rezerwy jesienią 1955 r. i prosto z wojska zgłosił się do pracy w WSK Świdnik. Początkowo pracował przy wykonywaniu zespołów do samolotów MIG-15. Po rozpoczęciu przygotowania do wykonywania śmigłowców, zgłosił się do działu konstrukcyjnego śmigłowców. Tam pracował przy wykonywaniu dokumentacji konstrukcyjnej osprzętu do różnych typów śmigłowców produkowanych przez WSK. Był jednym z pionierów budowy wiropłatów w Świdniku. Wykonywał również dokumentację konstrukcyjną dla śmigłowców specjalnego wyposażenia zamawianego dodatkowo przez odbiorców.
W czasie pracy w dziale konstrukcyjnym, celem podniesienia kwalifikacji, ukończył zaocznie 5-letnią Politechnikę Warszawską i po zdaniu egzaminu w 1969 r., uzyskał tytuł inżyniera elektryka.
W 1961 r. zawarł związek małżeński z żoną Krystyną, miał dwoje dzieci, syna i córkę.
Po 40 latach pracy, przeszedł - w 1991 r. - na emeryturę.
Będąc już na emeryturze został jeszcze zatrudniony, na rok, od 1993 r., w dziale remontowym śmigłowców PZL-Świdnik.
Od 1 marca 2006 r. członek Klubu Seniorów Lotnictwa.
Piotr Fiedosiuk zmarł 27 lutego 2019 r. w Świdniku.

opr. Piotr R. Jankowski na podstawie materiałów udostępnionych przez Piotra Fiedosiuka