Fiedosiuk Piotr

Urodził się w 1932 r. w Dobryniu Dużym pow. Biała Podlaska.
Lata dziecinne spędził przy rodzicach. Ukończył Szkołę Powszechną w latach 1939-1946 r. W 1946 r. rozpoczął naukę w 3-letnim Gimnazjum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej, które ukończył w 1949 r.
W 1949 r. wyjechał do Wrocławia i rozpoczął naukę w 3-letnim Liceum Elektrycznym dla Pracujących, jednocześnie pracując w zawodzie elektryka. W trakcie nauki nastąpiła reorganizacja szkolnictwa i 3-letnie Liceum Elektryczne zostało zmienione na 5-letnie Technikum Elektryczne, które ukończył w 1952 r. uzyskując tytuł technika elektryka.
Po ukończeniu technikum przebywał we Wrocławiu i nadal pracował.
Jesienią 1952 r., mając 20 lat, został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Wcielony do Szkoły Młodszych Specjalistów Lotnictwa w Warszawie, gdzie w okresie półrocznym został przeszkolony w zakresie obsługi naziemnej samolotów. Po tym przeszkoleniu został przeniesiony do JW 2942 do obsługi naziemnej samolotów bombowych Pe-2, Tu-2, Ił-28, będących kolejno na wyposażeniu Jednostki Wojskowej. W trakcie 3-letniej służby przebywał kolejno w Inowrocławiu, Przasnyszu oraz w Modlinie. W jednostce wojskowej został mianowany na stanowiska aż do starszego mechanika instalacji elektrycznych oraz uzyskał awans do stopnia plutonowego. Ze służby wojskowej w jesieni 1955 r. został przeniesiony do rezerwy.
Zgłosił się jesienią 1955 r. do pracy w WSK-Świdnik i zostałem przyjęty. Początkowo pracował przy wykonywaniu zespołów do samolotów MIG-15. Po rozpoczęciu przygotowania do wykonywania śmigłowców w WSK, zgłosił się do działu konstrukcyjnego śmigłowców. W dziale konstrukcyjnym pracował przy wykonywaniu dokumentacji konstrukcyjnej osprzętu dla różnych typów śmigłowców produkowanych przez WSK. Wykonywał również dokumentację konstrukcyjną dla śmigłowców specjalnego wyposażenia zamawianego dodatkowo przez odbiorców.
W czasie pracy w dziale konstrukcyjnym, celem powiększenia kwalifikacji ukończył zaocznie 5-letnią Politechnikę Warszawską i po zdaniu egzaminu w 1969 r. uzyskał tytuł inżyniera elektryka.
W 1961 r. zawarł związek małżeński z żoną Krystyną, ma dwoje dzieci syna i córkę, którzy są również w związkach małżeńskich.
Po zakończeniu pracy i służby wojskowej liczącej 40 lat, został w 1991 r. przeszedł na emeryturę.
Będąc na emeryturze został jeszcze zatrudniony na 1 rok, od 1993 r., w dziale remontowym śmigłowców WSK-Świdnik.
Od 1 marca 2006 r. członek Klubu Seniorów Lotnictwa.