Hadrawa Adam

Mgr inż. Adam Hadrawa (1913 – 1989). Wybitny inżynier i pedagog. Zasłużony działacz SIMP-u. Pierwszy Przewodniczący Koła Seniorów przy OW SIMP w Lublinie.

Urodził się 1-go sierpnia 1913 roku w miejscowości Komarno, woj. Lwowskie. W 1934 roku ukończył Państwową Szkołę Techniczną we Lwowie i uzyskał dyplom technika mechanika. Po odbytych kursach wojskowych i przeszkoleniu szybowcowym w 1937 roku podjął pracę w Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej na stanowisku młodszego konstruktora.

W okresie okupacji uczestniczył w ruchu oporu w szeregach AK. Po zakończeniu II-ej wojny światowej pracował w kilku przedsiębiorstwach przemysłowych w Krakowie, Rybniku, Bytomiu i Chorzowie pełniąc funkcje kierownicze.

W1950 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Politechnice Śląskiej. Od 1951 roku pracuje w Zakładach PZL w Mielcu, skąd został przeniesiony do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Na stanowisku kierownika Działu Inwestycji ma znaczący udział w budowie i rozwoju nowopowstającego zakładu lotniczego na Lubelszczyźnie. W roku 1953 w związku z budową Odlewni w FSC Lublin zostaje zaangażowany jako projektant, a następnie jako główny mechanik budowanego obiektu. W 1959 roku na wniosek dyrekcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik powrócił do macierzystego zakładu. Pełni kolejno funkcje kierownika Działu Postępu Technicznego, kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i kierownika Zakładowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.

W 1969 roku ukończył studia magisterskie na zaocznych studiach pedagogicznych UMCS w Lublinie.

Z dniem 1-go sierpnia 1978 roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Adam Hadrawa był nie tylko wybitnym inżynierem i pedagogiem, cenionym i zasłużonym pracownikiem, był również zaangażowanym działaczem społecznym. Od roku1954 należał do grona aktywnych członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pełnił funkcję sekretarza, a następnie przewodniczącego Zarządu Koła Zakładowego SIMP   w WSK Świdnik, oraz w latach1967-1980 członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Lublinie. W okresie pracy w FSC Lublin podejmuje aktywną działalność stowarzyszeniową pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Koła Zakładowego SIMP.

Dzięki osobistym staraniom, popartym przez Zarząd Oddziału doprowadza do powstania  w  roku  1983  Koła  Seniorów  przy  Oddziale  Wojewódzkim  SIMP  w  Lublinie i zostaje pierwszym Przewodniczącym Zarządu Koła.

W 1985 roku za wieloletnią, aktywną działalność stowarzyszeniową uzyskuje Godność Zasłużonego Seniora SIMP. Pragnie utrwalać wszystko co stanowi wartości, które z upływem czasu mogą ulec zapomnieniu. Jest autorem wielu biografii ludzi wybitnych, inicjuje akcję pisania pamiętników inżyniera, gromadzi materiały do monografii WSK Świdnik, oraz kroniki Koła Seniorów SIMP.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Złotymi Honorowymi Odznakami SIMP i NOT.

W roku 1988 ciężka choroba przerywa jego działalność stowarzyszeniową. Adam Hadrawa był wzorem pedagoga i aktywnego inżyniera, zawsze wiernego zasadom etyki zawodowej. Jako wspaniały człowiek i wzór koleżeńskiego zaangażowania   na zawsze pozostanie w naszej pamięci.