Gałas Joanna

Dyrektor I LO w latach 1997-2004.

Ukończyła wydział filologii germańskiej na UMCS w Lublinie oraz Państwową Szkołę Muzyczną uzyskując dyplom w klasie fortepianu. Od 1976 roku pracowała w państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świdniku. W latach 1984 – 1994 pełniła w niej funkcje kierownicze, a od 1988 roku do 1994 była dyrektorem naczelnym PSM I stopnia w Świdniku.

Od 1987 roku nauczycielka języka niemieckiego w I LO im. Wł. Broniewskiego w Świdniku. W roku 1997 wygrała konkurs na dyrektora I LO w Świdniku. Swoje kwalifikacje zawodowe nieustannie podnosi, kształcąc się.

Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie – Marketing w Oświacie. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe – Przedsiębiorczość. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Będąc jednocześnie nauczycielką języka niemieckiego brała udział w licznych konkursach doskonalenia zawodowego w kraju i za granicą. Dbała o dobry poziom i wizerunek szkoły. Jest otwarta na problemy uczniów, nauczycieli i rodziców, chętnie pomaga w ich rozwiązywaniu. W kierowanej przez siebie szkole zabiegała o poprawę warunków pracy. Cierpliwie, z dużym uporem i determinacją zainicjowała szereg remontów budynku Szkoły (dach, podłogi, okna, modernizacja pracowni fizycznej i chemicznej). Dbała również o tradycje liceum. Jej ambicją stało się przekazanie szkole nowego sztandaru ukoronowane sukcesem w 1999 roku oraz uczczenie 50-lecia Szkoły. Za swą działalność oświatową wielokrotnie odznaczana i wyróżniana m.in. przez Ministra Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Starostę Powiatu Świdnickiego.