Stefańczyk Stanisław

Od ponad 30 lat jest nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku. Jest człowiekiem niezwykle lubianym i szanowanym zarówno przez nauczycieli jak i uczniów, świetnym matematykiem, legendą szkoły. Przez 24 lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora by w 2004 roku objąć stanowisko jej dyrektora.

Jeden z absolwentów I LO w Świdniku powiedział: „Ludzie, słuchajcie tego człowieka, a dobrze na tym wyjdziecie”.

W 1971 roku ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek - matematyka, specjalizacja – metody numeryczne. Pracę magisterską napisał po kierunkiem wybitnego matematyka profesora Wiktora Oktaby. W 1999... ukończył studia podyplomowe – informatyka (UMCS). W 2001 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2002 roku uzyskał tytuł Egzaminatora Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy ECDL.

Jest autorem publikacji „Egzaminy wstępne do szkół średnich. Matematyka”, Kraków 1992 oraz „Egzaminy wstępne do szkół średnich. Język polski”, Kraków 1999.

Po ukończeniu studiów wyższych najpierw pracował przez rok w WSK Świdnik, a w 1972 roku rozpoczął pracę I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku. W 1978 roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły.

Jego uczniami „miało szczęście być” wielu znanych dziś mieszkańców Świdnika, studentów uczeni krajowych i zagranicznych. „Dobra szkoła matematyki” profesora Stefańczyka niewątpliwie pomogła im w osiągnięciu wielu sukcesów zawodowych. Uczniowie uważają Go za wybitnego matematyka, bardzo dobrego pedagoga, wychowawcę przyjaznego uczniowi, doskonałego organizatora. Pan dyrektor Stefańczyk ma zawsze dla nich czas, jest otwarty na inicjatywy młodzieży, świetnie z nią współpracuje, wyznacza zadania i ma do niej pełne zaufanie. Jak twierdzą uczniowie w przystępny, zrozumiały, czasami nawet w zabawny sposób potrafi wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia matematyczne. „Trzeba uważać, co się mówi, a nie mówić, co się chce” – te słowa dyrektor Stefańczyk często powtarza na swoich lekcjach. Sam Profesor doskonale pamięta swoich wychowanków – klasę, której był wychowawcą w latach 1973-1977, m.in. Basię Kasprzak, Andrzeja Łepeckiego, Jolę Paradę, Ewę i Beatę Górskie, Wieśka Wojciechowskiego, śp. Tomka Mańko... Mówi o nich z dumą „moi wychowankowie”. Ciepło wspomina spotkania, zjazdy klasowe z okazji 10-, 15-, 20 – lecia ukończenia liceum, a także „urodzinowy zjazd czterdziestolatkow” sprzed kilku lat.

Dewiza profesora Stefańczyka: „uczeń nie może nudzić się na lekcji”, trzeba go czymś zainteresować, a najpierw przekonać, że przyszedł do szkoły zdobywać wiedzę. W ciągu ponad 30 lat pracy w I LO współpracował już z kilkoma dyrektorami:
p. Władysławem Mykiem (wspomina Go najmilej, łączyły ich przyjazne stosunki), p. Lucjanem Cholewą, p. Markiem Rejem i p. Joanną Gałas. Stanisław Stefańczyk to nie tylko wspaniały matematyk, ale również świetny informatyk, nazywany „mózgiem” szkoły. Wiele lat pracy, wysiłku i serca włożył w to aby uczniowie I liceum mogli uczyć się informatyki, poznawać tajniki wiedzy komputerowej. Trudno dziś uwierzyć w to, że pierwsze zajęcia z informatyki odbywały się już w latach 1979 –1980. Przy współpracy z Anną Borysiuk, pan dyrektor prowadził pierwsze zajęci kółka informatycznego, komputery były przywożone z Lublina tylko na jeden dzień.

To dzięki staraniom pana Stefańczyka powstały cztery kolejne pracownie komputerowe. Pierwsza w 1985 (komputery Junior) przy szczególnym wsparciu pana W. Perkowskiego, pracownika Kuratorium Oświaty w Lublinie, pełniącego wtedy funkcję koordynatora komputerowego. Po kilku latach zaczęto tworzyć nową pracownie komputerową PC, dzięki ofiarności i hojności rodziców, którzy nie szczędzili środków, aby ich dzieci miały możliwość uczenia się informatyki. Co dwa lata wymieniano kilka komputerów na nowe, o lepszych parametrach. Pan dyrektor prowadził wtedy kursy z informatyki dla nauczycieli liceum. W 1999 roku powstała sieć komputerowa, mająca stałe łącze z Internetem. Tę pracownię pomogli stworzyć S. Stefańczyk i J. Małecki. Wreszcie w 2001 roku szkoła uzyskała nową, czwartą z kolei pracownie komputerowa, sfinansowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I znowu bardzo pomógł w tej sprawie p. W. Perkowski (serdecznie dziękujemy). W I LO w Świdniku powstało Szklone Centrum Multimedialne. Dzięki temu wszyscy uczniowie mieli lub mają zajęcia z informatyki i mogą korzystać z Internetu.

Andrzej Łepecki