Rej Marek

Dyrektor I LO w latach 1991 – 1997

Urodził się w 1955 roku w Świdniku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie ze specjalnością trenera II klasy państwowej w piłce nożnej.

Aktywny działacz opozycyjny w okresie lat 80-tych. W latach 1978 – 1991 nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Świdniku.

W latach 1991 –1997 pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku.

Zwolennik dialogu i porozumienia. Kierował się dewizą: „Nie nakazywać lecz proponować, budować więzi zaufania pomiędzy nauczycielem a uczniem”.

W latach 1992 – 1997 aktywnie uczestniczył w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich w Polsce w kwestii organizacji i kierowania placówkami oświatowymi na wzór krajów Unii Europejskiej. Wygrał batalię z Kuratorium Lubelskim o suwerenność liceum. Od 1997 roku – nauczyciel wychowania fizycznego w I LO im. Wł. Broniewskiego.

Andrzej Łepecki