Rubaj Antoni

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego od 1955r do 1971r.

Urodził się w 1909r w Starej Wsi, gm. Bychawa, woj. Lubelskie.

W 1937r ukończył studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskał tytuł magistra filologii klasycznej. Pierwszą pracę nauczycielską podjął w liceum w Białej Podlaskiej. Podczas okupacji przebywał w rodzinnej Starej Wsi, gdzie był organizatorem i nauczycielem tajnego nauczania.

W 1945r współorganizował, a w latach 1945 – 1950 był pierwszym dyrektorem liceum w Bychawie.

Od 1950 do 1955r pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim. W latach 1955 – 1971 był dyrektorem Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku.

Wybitny humanista. Uczył języka łacińskiego i historii. W swej działalności społecznej /m.in. przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku skutecznie zabiegał o interesy szkoły i jej uczniów. Zorganizował internat, z Jego inicjatywy wybudowano dużą salę gimnastyczną. Był bardzo wymagający, lecz jednocześnie troskliwy w stosunku do nauczycieli jak i uczniów. Dbał o wysoki poziom nauczania i wychowania. Zmarł w Świdniku w 1983r.