Krzak Józef

Urodził się 4 kwietnia 1954 roku w Świdniku, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 3 oraz Technikum Mechaniczne ze specjalnością obróbka plastyczna.

W 1978 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W 1979 r podjął pracę w I LO w Lublinie jako nauczyciel W.F. W 1980 roku ukończył studia trenerskie 2. klasy w piłce siatkowej. W 1984 roku zmienił pracę na Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie.

W roku 1991 jako pracownik Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji Start w Lublinie został trenerem drużyny Goalballa. Do chwili obecnej drużyna ta zdobyła 12 tytułów Mistrza Polski.

W 1993 roku został pierwszym trenerem Reprezentacji Polski w Goalballa. Z drużyną kadry Polski zdobył w 1996 r. 6. miejsce w Europie. Odniósł też liczne sukcesy w turniejach międzynarodowych reprezentując Polskę jako trener drużyny Goalballa.

Od roku 2002 pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i prowadzi zajęcia Sportu Osób Niepełnosprawnych ze studentami fizjoterapii oraz zajęcia Fizjologii wysiłku i żywienie w sporcie na kierunku dietetyka.

Za liczne sukcesy w sporcie osób niepełnosprawnych otrzymał podziękowania i gratulacje od Prezydenta m. Lublina i Marszałka Województwa Lubelskiego. W roku 2005 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

W Akademii Wychowania fizycznego w Katowicach na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Goalball jako środek usprawniania osób niewidomych i słabo widzących" uzyskał w 2008 roku stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

Własne publikacje metodyczne:

* Krzak J.: Wszystko o goalball. Cross 1996, nr 4.
* Łapa T., Krzak J.: Piłka nożna w szkole. W: Higiena życia codziennego, dieta, odnowa biologiczna w warunkach szkolnych. Warsztaty Metodyczno-Szkoleniowe, Lublin 2004, s. 97-118.
* Krzak J., Prażmo R.: Goalball. PZSN “Start”, Warszawa 2005.
* Krzak J.: W goalballu najlepsi z Lublina. Sport niepełnosprawnych 2006 nr 1.
* Krzak J., Ślężyński J., Gawlik K., Zwirzchowska A.: Sprawność ogólna i specjalna zawodników sekcji młodzieżowej goalball ICSiR „Start” w Lublinie. W: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych. Red. J. Bergier. PWSZ. Biała Podlaska 2006.
* Krzak J.: Gry zespołowe niewidomych i słabo widzących. W: Teoria i metodyka sportu niepełnosprawnych. Red. A. Kosmol. AWF, Warszawa 2008.
* Krzak J., Molik B.: Goalball. W: Gry zespołowe w sporcie niepełnosprawnych. Red. B. Molik. AWF, Warszawa 2008 (w druku).