Białowąs Waldemar

Motto życiowe to: "Człowiek jest tyle wart, ile da z siebie innym"

Waldemar Białowąs urodził się 15 lipca 1958 r. w Woli Idzikowskiej. Jest magistrem wychowania fizycznego. W 28-letnim stażu pracy w oświacie
pracował początkowo jako nauczyciel, od września 1992 r. - jako dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5,  a od września 1999 roku jest dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Świdniku.

Posiadane kwalifikacje:
  * mgr wychowania fizycznego - AWF Wrocław 1988 r.
  * Menedżer sportu - AWF Poznań 2001 r.
  * Trener I kl.  judo (stopień mistrzowski VI Dan) - 2007 r.

Studia podyplomowe:
  * Zarządzanie Oświatą - KUL 1999 r.
  * Organizacja i zarządzanie sportem - AWF Poznań 2001 r.

Zajmowane stanowiska:
  * Radny Powiatowy III Kadencji
  * Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego
  * Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Świdnickiego
  * Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  * Prezes SKS Shiroikaj
  * Prezes Stowarzyszenie Lotnisko w Świdniku
  * Prezes Lubelski Klaster Lotniczy
  * Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ochrony Susła Perełkowanego
  * Przewodniczący Rady LGD Dolina Giełczwi

W uznaniu zasług edukacyjnych, sportowych i społecznych Waldemar Białowąs otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia:
  * Srebrny Krzyż Zasługi - Prezydent RP - Warszawa 2003,
  * Medal Komisji Edukacji Narodowej - Warszawa 2002,
  * Tytuł Mistrz Sportu, Mistrz Życia, członek Akademii Mistrz Sportu Mistrz Życia, 2005
  * Medal „Zasłużony dla rozwoju Polskiego Judo” - Warszawa 2002 PZ Judo
  * Medal 50Lecia Polskiego Związku Judo Warszawa 2007 Ministerstwo Sportu
  * Złota Odznaka “Za Zasługi dla Sportu”Warszawa 2007
  * Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” - UKFiS, Warszawa 2002
  * Nagroda Burmistrza Miasta Świdnika – 1995-1997, 2001, 2007
  * Nagroda Kuratora Oświaty w Lublinie - 1999
  * Złota Honorowa Odznaka PZ JUDO - Warszawa 1999
  * Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” - UKFiT, Warszawa 1998
  * Wyróżnienie Kuratora Oświaty w Lublinie za I miejsce w województwie, w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Ferie na sportowo - kulturalnie - bezpiecznie i zdrowo”, w kategorii szkół podstawowych - 1998
  * Srebrna Honorowa Oznaka PZ JUDO - Warszawa 1997
  * Wyróżnienie za udział w konkursie „Ferie na sportowo- bezpiecznie i zdrowo” - Minister Edukacji Narodowej, Warszawa 1996
  * Nagroda za najbardziej atrakcyjne „Ferie na sportowo-bezpiecznie i zdrowo” - Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Warszawawa 1996
  * Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego - ZOW SZS w Lublinie - 1992

• Twórca i realizator klasy sportowej w Judo 1999-2002 (wychowanek, uczeń klasy sportowej, Mariusz Poniewozik, zdobył brązowy medal na OOM Nowa Sól 2002).
• Pomysłodawca i twórca Programu Aktywizacji Sportowej 2004, który obejmuje wszystkich uczniów (w tym edukacja kulturalnego kibicowania).
Wspólnie z kadrą nauczycielską podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania.

Od września 2006r. w placówce działa klasa lotnicza, klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, będąca pod patronatem ambasadora USA Victora Ashe, od 2007 klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim.

Waldemar Białowąs szczególnie dba o właściwe zachowanie uczniów. W tym zakresie szkoła opracowała i wdrożyła szereg programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój osobowy ucznia, m. in.: Edukacja ekologiczna, Promocja zdrowia, Edukacja Teatralna, Bezpieczna szkoła, Profilaktyka Wychowawcza i Zdrowotna, W obronie Ziemi, Kiedy się dziwić przestanę? - program ścieżki filozoficznej, Edukacji filmowej Ale kino, Aktywizacji turystycznej, Popularyzacji matematyki, Edukacji informatycznej oraz Program aktywizacji sportowej.
• W. Białowąs koordynuje od 12 lat; bardzo szeroką współpracę międzynarodową; Francja, Holandia, Belgia, Włochy, Hiszpania, Węgry i od dwóch lat USA. Uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania podczas zajęć dodatkowych, których oferta jest bardzo bogata. W szkole działa Szkolny Klub Integracji Europejskiej, Klub UNESCO, gazetka szkolna, zespół muzyczny, zespół cheerliderek oraz prowadzone są warsztaty dziennikarskie. Ponadto efektywnie działają koła przedmiotowe i zainteresowań: polonistyczne, literackie, artystyczne, recytatorsko – teatralne, historyczne, biologiczne, matematyczne, chemiczne. Prężna działalność Szkolnego Klubu Sportowego (piłka koszykowa, siatkowa, nożna, pływanie, unihokej, judo) skutkuje wieloma sukcesami.
• W. Białowąs jest założycielem, prezesem, trenerem oraz menedżerem Szkolnego Klubu Sportowego Shiroikaj Judo, którego funkcjonowanie i istnienie od 1990 roku przy szkole jest pozytywną alternatywą dla wielu młodych ludzi. W. Białowąs nie tylko trenuje, ale również wychowuje dzieci.
W. Białowąs jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem wielu imprez na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, które są przykładem angażowania sportu w życie szkolnej i lokalnej lokalnej społeczności. Spośród ogromnej ich liczby należy tu wspomnieć:

  * organizacja tygodnia Dni Kultury Japońskiej z udziałem wielu gości z Japonii (1996) - spotkania, wykłady, projekcje filmowe i pokazy sztuk walki:
Judo, Aikido, Kyudo, zajęcia praktyczne z nauki: origami, jedzenia pałeczkami, kaligrafii,
  * uczestnictwo i współorganizacja Światowych Igrzysk Polonijnych (1998, 2000),
  * organizacja zawodów na poziomie wojewódzkim i makroregionalnym w kat. Dzieci, Młodzików, Jun. Mł. i Juniorów w latach: 1994-2000,
  * organizacja i przeprowadzenie V Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetów i kadetek w Judo (1999),
  * organizowanie licznych imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych o zasięgu krajowym i europejskim, m.in.: Bez barier -Sport w różnym wymiarze, z udziałem młodzieży z: Francji, Holandii, Niemiec, Gimnazjum nr 3 ze Świdnika oraz stowarzyszeń niepełnosprawnych Lublina.
  * organizacja całorocznego cyklu spotkań ze sportowcami w ramach programu EYES’2004 - promującego edukacyjne i społeczne wartości sportu w formie warsztatów z udziałem osobistości ze świata sportu i edukacji, przedstawicieli życia publicznego oraz młodzieży (spotkania z: Tomaszem Wójtowiczem, Grzegorzem Sposobem, Beatą Hołub, Pawłem Nastulą, Antonim
Zajkowskim, piłkarkami ręcznymi - d. Montex, Pauliną Barzycką, Dariuszem Jabłońskim).

Troska W. Białowąsa o dobro dzieci i młodzieży nie ogranicza się tylko do Świdnika. Jego wrażliwość na krzywdę ludzką podyktowała mu konieczność zorganizowania kolonii dla dzieci powodzian w latach 1997 (II turnusy) i w 2001, w trakcie których dodatkowo wystarał się dla nich o zbiórkę żywności i ubrań. Również w kwestii szkolnych wyprawek (tornistry i przybory szkolne)
dzieciaki z terenów dotkniętych przez kataklizm, mogły liczyć na dobrodusznego gospodarza.
W 1998 roku zaprosił dzieci z innych rejonów również po powodzi, zapewniając im atrakcyjne ferie zimowe oraz inicjując dla nich akcję zbiórki żywności, ubrań i zabawek.

Wspólnie ze Stanisławem Karwatem, znanym sportowcem (piłkarzem) Lubelszczyzny, obecnie zamieszkującym we Francji, który założył fundację SOS ENFANCE wspierającą gł. rodaków, społecznik Białowąs, zorganizował pomoc najuboższym uczniom swojej szkoły w postaci tornistrów, przyborów szkolnych, zabawek i ubrań z okazji Mikołaja.

Przy pomocy finansowej Karwata, Białowąs jeszcze raz, w 2004 roku, przeprowadził akcję wsparcia Polaków z Białorusi i z rodzinnego Świdnika, wyposażając ich w ubiory sportowe i sprzęt sportowy.
W tym samym roku, na terenie Świdnika, Łęcznej, Kraśnika, i Lublina, ogłosił i zrealizował akcję zbierania książek dla Polaków mieszkających na Litwie, Ukrainie i Białorusi. W wyniku akcji zebrano ok. 3000 książek, które następnie przekazano potrzebującym.

Akcent patriotyczny w działalności społecznej, tak bliski sercu W. Białowąsa, miał miejsce, kiedy to z okazji Święta Flagi Narodowej (2-go maja) przekazał nieodpłatnie ponad 200 flag mieszkańcom Świdnika. Chciał tym gestem wyjść społeczeństwu naprzeciw budowania jedności społecznej i
poruszyć uczucia patriotyczne swoich współmieszkańców.

W latach 2004-2006, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, podarował najuboższym mieszkańcom Świdnika paczki żywnościowe, wsparty przez organizację SOS Solidarność.

Zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych. We współpracy z Radą Rodziców funduje corocznie obiady dla kilku uczniów. Cykliczne akcje charytatywne; Wyprawka dla Żaka, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Gwiazdka Dla Każdego Dziecka, dla Hospicjum Małego Księcia, Okulary dla Ghany, Każdy Znaczek Wspiera Misję- o zasięgu lokalnym wojewódzkim i światowym.
Promując aktywny i zdrowy tryb życia oraz służąc swoim podopiecznym i nauczycielom za przykład zawodnika-judoki wciąż podążającego drogą doskonalenia, W. Białowąs sam czynnie uczestniczy w rywalizacji sportowej w kat. Masters, zajmując czołowe miejsca w międzynarodowych mistrzostwach tej kategorii (VII m-ce w M.Ś. Masters Wiedeń '2004, brązowy medal MMPM Wrocław '2005).

Komitet Krajowy Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego decyzją Prezydium Komitetu przyznał w roku 2005 Waldemarowi Białowąsowi zaszczytny tytuł „Mistrz Sportu, Mistrz Życia".

Brał udział w przygotowaniu do IO Ateny'04, będąc Członkiem Zarządu Polskiego Związku Judo i Przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Trenerów PZJ(2002-2004).

Od 1990 organizuje corocznie(społecznie) na bazie szkoły wypoczynek zimowy-Zimowa Akademia Judo oraz letni- zgrupowania wyjazdowe sportowe klubu i kadry wojewódzkiej judo.
W roku 2006 powołał Stowarzyszenie Lotnisko w Świdniku, którego jest społecznym prezesem aby lobbować za budową portu lotniczego z myślą o rozwoju województwa lubelskiego, a szczególnie o przyszłości młodego pokolenia.

W tym roku powołał Lubelski Klaster Lotniczy (współpraca szkół Lubelszczyzny wszystkich szczebli), którego głównym celem jest rozwój edukacji lotniczej w zakresie umiejętności i kwalifikacji lotniczych.

W Białowąs ma duszę społecznika. Wiele lat trenował innych, nie czerpiąc z tego korzyści materialnych. Dostawał przecież więcej: satysfakcję własną i radość podopiecznych. Klub SKS Shiroikaj nadal prowadzi nieodpłatnie. Ale nie to jest najważniejsze, ważne, że wciąż są liczni chętni, by trenować.

Wrażliwość na krzywdę ludzką nie pozwala mu być obojętnym wobec problemów innych. Pomaga, organizując zbiórki żywności, odzieży, robiąc paczki, zapewniając wypoczynek dzieciom powodzian, szukając sponsorów, poruszając wrażliwość innych.

Słabych uczy, jak się bronić.