Hryniewicz x. Jan
przemówienie w dniu pogrzebu ks. Popiełuszki

fragment przemówienia ks. Jana Hryniewicza, wygłoszonego w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku w dniu pogrzebu zamordowanego ks. Popiełuszki, 3 XI 1984 r.

mat. udostępnił o. Tomasz Wroński OFMCap