Radio Solidarność Świdnik Pierwsza audycja
Archiwalne nagranie pierwszej audycji Radia Solidarność Świdnik.

Solidarność Świdnik na antenie!
Witamy i pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta w pierwszej audycji wolnej radiostacji nie informujemy słuchaczy o dniach nadawania audycji, prosimy odbiorniki włączać codziennie na fali UKF w pasmie 65 i 5 do 66 megahertzów.

Prosimy o uwagę!
Komunikat Komisji zakładowej NSZZ Solidarność Świdnik. W związku ze zbliżającym się świętem robotniczym 1 maja Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność wzywa swoich członków, sympatyków i całe społeczeństwo Świdnika do bojkotu wszelkich imprez organizowanych przez władze partyjno-rządowe, aby jednak robotnicze święto uczcić zgodnie z wolną wolą ludzi pracy, manifestujemy swoja niezależność, popierając czynnie apel krajowej komisji koordynacyjnej NSZZ Solidarność. W godzinach od 9 do 11.30 starajmy się nie opuszczać swoich mieszkań, niech ulice będą puste. Natomiast o godz. 12 wszyscy idziemy do miejscowego kościoła, aby uczestniczyć we Mszy św. w intencji ludzi pracy.
Podkreśleniem naszej jedności i protestem przeciwko propagandzie reżimowej niech będą wieczorne spacery całych rodzin ulicami miasta.
W dni 3 maja hołdujemy święto Konstytucji 3 maja poprzez składanie kwiatów przed pomnikiem w Lublinie.
Podpisano: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Świdnik.

Przyjaciele, patrioci, mieszkańcy Świdnika!
Przed nami majowe święta i czerwcowa wizyta papieża w ojczyźnie. Dla nas Polaków wielkie to wydarzenia. Nie zarzekamy się uczczenia 1 maja jest to robotnicze święto więc idee jego popieramy. Całym sercem świętować będziemy również 3 maja. Musimy jednak zrozumieć, że te święta nie są ani partii ani rządu lecz nasze.
Dotychczas odbierano je nam i robiona z nich parodie, w czasie której nieśliśmy pokłon i składaliśmy go skorumpowanym i sprzedajnym władcom, nadal manipuluje się naszymi postawami i dąży do całkowitego podporządkowania naszych dążeń, myśli i naszej woli. Musimy przestać się bać, musimy przestać drżeć o wszystko, musimy przestać poniżać się przed tymi, którzy dążą do zniewolenia nas. Władza, szczególnie władza reżimowa, nigdy nie będzie z narodem. To my, ludzie pracy, młodzież i dzieci nasze, musimy być razem, bo jeden jest nasz cel: żyć w prawdzie i godności. A tego nas pozbawiono.
Nie idźmy na żadne pochody ani imprezy organizowane przez juntę czy partyjne związki.
W tym czasie nie wychodźmy na ulicę niech na nich pozostaną wyłącznie ludzie zaprzedani reżimowi i ci bez własnej twarzy. Dzieci i młodzież zatrzymajmy w domach. Naszym uczczeniem święta niech będzie gremialne uczestnictwo we Mszy świętej o godzinie 12. Bądźmy nadal tym solidarnym społeczeństwem, o którym mówi nie tylko Polska, ale i świat. Tylko w jedności, odwagą, wiarą i nadzieją możemy zerwać ohydne kajdany. Tak nam dopomóż Bóg!

Przyjaciele!
Nie zapominajmy, że władzy nie idzie o żadną ugodę. Znamy jej metody chce wszystko i wszystkich podporządkować sobie, dlatego więzi i gnębi ludzi, naszych ludzi. Dopóki nie przywróci nam się praw ludzkich i swobód obywatelskich, nie popierajmy tej władzy. Nie sprzedajmy się do pseudozwiązków, bo za judaszowe srebrniki stracimy ludzką twarz i godność. Uwierzcie, nie warto się upokarzać. Wkrótce przyjedzie do nas Ojciec Święty. Czy wtedy wszyscy będziemy mogli spojrzeć mu w oczy? Nie spieszmy się, wartość narzuconych związków jest żadna. Łączmy się w niezależne struktury i pomagając sobie wzajemnie, żądajmy co się nam należy. Trwajmy w Solidarności!

Do usłyszenia jutro w godzinach od 9 do 11 na fali UKF 65,5 do 66 MHz.
Kolejna audycja w następnym tygodniu, na tej samej fali.

Opracował Piotr R. Jankowski.
Materiał dźwiękowy został udostępniony przez Ireneusza Haczewskiego, http://ireneusz.haczewski.pl/