Ulica Mickiewicza

Widok w kierunku torów. Po prawej stronie Królapole.

Przekazała: Barbara Kłębokowska