Tramp z Romualdem Lipko podczas występu

Zespół Tramp podczas występu na balu w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego w Warszawie.
Na zdjęciu od lewej: Ewa Kasprzyk, Romuald Lipko, NN.
koniec lat 60