Kamieńska Anna obraz

obraz olejny autorstwa Bogusława Lewickiego