Zofia Nowak-Mordyńska Inscenizacja *Króla Edypa* w LO