Adamczyk Janusz

Janusz Adamczyk, promocja „Idąc do...”, SDK, 2018

fot. Piotr R. Jankowski