Hangary szkoły pilotów w budowie.

Zdjęcie w oryginale opatrzone podpisem "Szkoła Pilotów im. Marszałka Śmigłego-Rydza pod Lublinem w budowie". Pochodzi z książki "XV-Lecie LOPP" s. 54, Warszawa 1938.
Przekazał: Szymona Kucharski