Marszałek Śmigły Rydz z młodzieżą.

Moment złożenia w darze dla wojska 3-ch ciężkich karabinów maszynowych, zakupionych ze składek młodzieży szkół średnich.