Nartowicz Roman

Na schodach szkoły pilotów LOPP w Świdniku