Szcześniewski Henryk Jerzy

ps. „Żuraw”, harcerz, harcmistrz, utworzył w maju 1940 roku grupę wywiadowczą w Świdniku, działającą w ramach organizacji „Brochwicz” później „Wachlarz”