Kiermasz Społem. Pieczywo.

Kiermasz zorganizowany z okazji Dni Świdnika w czerwcu.
Stoiska - jak to na zdjęciu - stały wzdłuż dzisiejszej ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Spółdzielczej, gdzie stawiana była chatka piwna oraz na placu Konstytucji 3 Maja.