Ziółkowski Andrzej i Waldemar przed swoim blokiem

Bracia Andrzej i Waldemar Ziółkowscy przed swoim blokiem przy ul. K. K. Baczyńskiego 4 (dawniej M. Buczka 4), gdzie w latach 1952-1981 mieszkał Andrzej Ziółkowski.

archiwum rodzinne via Grzegorz Cel