Goral Władysław biskup

Władysław Goral, biskup, męczennik.
Biskup Władysław Goral spokrewniony był z mieszkańcami dzisiejszego Świdnika, rodzinami Goralów i Kozłów. Według Stefana Gorala to jego ojciec i stryj, biskup Władysław Goral, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozpoczęli budowę kościoła w Kazimierzówce i cmentarza w Świdniku.

fot. Ludwig Hartwig, Lublin, w: Przewodnik Katolicki nr 33, 14 sierpnia 1938 rok, s .561