Mordyńska-Nowak Zofia w domu

Zofia Mordyńska-Nowak od 1954 r. związana była ze Świdnikiem, należąc do grona nauczycieli najbardziej zasłużonych dla miasta.

Zdjęcie wykonane w mieszkaniu Z. Mordyńskiej-Nowak w Świdniku przy ul. Wyspiańskiego w 2004 roku. Fot. Piotr R. Jankowski