Witold Olszewski wśród uczniów

Witold Olszewski stoi 1 z lewej w mundurze harcerskim podczas spotkania uczniów szkoły z ks. dziekanem Moczulskim