Stanisław Dobrowolski akt zgonu

Akt zgonu Stanisława Dobrowolskiego. Zamordowany został 18 października 1942 roku w Auschwitz - w obozowym akcie zgonu podano fałszywie, że zmarł z powodu choroby serca 29 X 1942 r.
Miał zaledwie 23 lata. Stracony został pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11 podczas największej egzekucji w KL Auschwitz. W odwecie za sabotaż i akcje partyzanckie prowadzone w Lubelskiem rozstrzelano ok. 280 Polaków, głównie więźniów przywiezionych w latach 1941-42 z więzień w Lublinie i Radomiu.

z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (APMA-B0)