Masówka poświęcona podjęciu zobowiązań z okazji V Zjazdu PZPR

siedzą od lewej:
1. Zbyszko Kodłubaj - konstruktor
2. Benedykt Inglot - sekretarz KZ
3. Władysław Kozdra - I sekretarz Komisji Wojewódzkiej PZPR
4. nn
5. Romuald Jankowski - sekretarz KZ, w latach 50-ych nauczyciel historii w szkole podstawowej
6. nn
7. nn
8. Antoni Cołkowski - sekretarz KZ PZPR