Masówka poparcia dla rządu Gomułki w 1968 r.

Wg Zenona Deca od prawej:
1. Romuald Jankowski - sekretarz KZ, w latach 50-ych nauczyciel historii w szkole podstawowej
2. nn
3. WładysławKozdra - I sekretarz KOmisji Wojewódzkiej PZPR
4. Władysław Janik - dyr. naczelny WSK
5. Zbyszko Kodłubaj - konstruktor

W drugim rzędzie w środku Szymon Arasimowicz - zca dyrektora w Pegimeku, naczelnik miasta