1 maja 1966. Tysiąclecie Państwa Polskiego.

Fot. Zbigniew Piasecki
Skrzyżowanie dzisiejszej ul. Niepodległości z ul. Wyszyńskiego, gdzie najczęściej ustawiana była trybuna podczas pochodu 1 maja.
Pod orłem znajduje się liczba 1000 - Tysiąclecie Polski, które obchodzono w 1966 r.

Fotografia została opublikowana w publikacji "20-lecie WSK Świdnik", którą w 1971 r. w nakładzie 1500 egz. wydrukowała Drukarnia PLZ-Świdnik (jej kierownikiem był wówczas Zenon Dec)

Fotografia z publikacji "20-lecie WSK Świdnik"