Festyn Zakładów Pracy

Wg Zenona Deca: Pierwsza z prawej Maria Balicka, red. nacz. Głosu Świdnika. Za nią stoi Bolesław Białek - delegat WSK na V zjazd PZPR, obok Józef Adamczyk - szef produkcji. W głębi (IV rząd, trzeci z prawej, w marynarce i krawacie) Lucjan Chadała - siatkarz FKS Avia w 2 rzędzie, 2 od lewej w okularach Waldemar Kijanko - działacz ZMS, dyrektor ds. pracowniczych, późniejszy dyr. ekonomiczny WSK